ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Основни положения.

 • Дефекти

Тази гаранция покрива всякакви ремонти през гаранционния период предизвикани от дефекти по конструкцията и материалите при производството.

Гаранцията включва: поправката или смяната на части, системи и агрегати, за които е установено, че са неизправни и влизат в приложното поле на гаранцията, труда необходим за извършване на ремонта или смяната.

 • Гаранционен период.

Началната дата на гаранция е датата на реалното предаване на автомобила на Клиента. Датата на нанесената върху картата за договорената гаранция на сервизната книжка е началната дата на гаранция. Края на основния гаранционен период или другите гаранции са показани по долу.

 • Основен гаранционен период.

Всички изброени по долу модели KIA автомобили имат основен гаранционен период:

  • 36 месеца и/или изминат пробег 100 000 км за моделите: RIO, SHUMA-2, MAGENTIS, SPORTAGE, SORENTO, CARENS, CARNIVAL, PREGIO, K2700, K2500, PICANTO, CERATO
  • 48 месеца без оглед на изминатия пробег за моделите: OPIRUS
  • 12 месеца за всички автомобили със специално предназначение (такива с усилен режим на експлоатация, като линейки, пожарни и др.) и/или изминат пробег от 50 000 км (за моделите RIO, SHUMA-2, MAGENTIS, SPORTAGE, SORENTO, CARENS, CARNIVAL, PREGIO, K2700, K2500, PICANTO, CERATO).

Извършените сервизни операции по време на гаранцията не удължават срока на самата гаранция, като частите, системите и възлите, монтирани този период имат гаранционен срок, съвпадащ с датата на изтичане на договорната гаранция на автомобила. Гаранцията не покрива повторната смяна на части, системи и агрегати, заменени в периода на гаранцията.

 • Период на антикорозионна гаранция.

Всички KIA автомобили имат гаранция, срещу перфорация на каросерията настъпила от корозия от вътрешната част. Периода на антикорозионна гаранция съвпада с основния гаранционен период на съответния модел автомобил.

 • Гаранция на резервни части.

KIA гарантира всички свои резервни части и възли за период 12 (дванадесет) месеца и/или изминат пробег 20 000 км, ако частите са монтирани в сервиз от сервизната мрежа KIA. Гаранцията започва да тече от датата на монтаж на частите на автомобила.

При представяне на претенции по гаранцията, трябва да се приложат оригинални фактури за закупуване на съответните части и за монтаж в сервиз от сервизната мрежа KIA.

Заменени части и възли по време на гаранцията не удължават самата гаранция, като частите, системите и възлите, монтирани в основния гаранционен период имат гаранционен срок съвпадащ с датата на изтичане на договорната гаранция на авотмобила. Гаранцията не покрива повторна смяна на части, системи и агрегати, заменени в периода на гаранцията.

2. Изключения

 • Части с гаранция различна от основната гаранция.
  • акумулаторна батерия

акумулаторната батерия е с гаранция 6 (шест) месеца, считано от датата на пускане на автомобила в експлоатация, без оглед на изминатите километри.

  • аудио система

аудио системата в автомобила е с гаранция от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на пускане на автомобила в експлоатация, без оглед на изминатите километри.

  • охлаждащ агрегат на климатичната инсталация

гаранционния срок за зареждане с охлаждаща течност на климатичната инсталация е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на пускане на автомобила в експлоатация, без оглед на изминатите километри.

През оставащия период на гаранция пълненето на климатика се покрива само при подмяна на части от климатика, за които е установено, че са неизправни и влизат в приложното поле на гаранцията.

 • Гаранцията не покрива:
 • Частите влизащи в нормалното сервизно поддържане на автомобила (филтри, масла, антифриз, крушки и други консумативи) и стойността на труда за извършване на необходимите сервизни операции.
 • Частите, чиято продължителност на живот, в повечето случаи, е свързана с експлоатацията на автомобила (спирачни накладки, съедините, ремъци, свещи, гуми, спирачни дискове, пера за чистачки и др.) и стойността на труда за извършване на необходимите сервизни операции.
 • Всякакви повреди предизвикани от използване на гориво, смазочни материали (двигателно масло, трансмисионно масло, диференциално масло и др.) и течности (антифриз, спирачна течност, миеща течност за чистачки и др.), неотговарящи на изискванията на производителя.
 • Повреди по автомобили с подменен скоростомер извън сервизната система на KIA или с опити за промяна на показанията на същия чрез разглобяване.
 • Операции за регулиране (регулировки по двигателя, регулировка на кормилна система, регулиране на спирачките, баланс на гуми и др.).
 • Интервенции, извършени от неупълномощен механик.
 • Авариен ремонт, осъществен в неоторизиран сервиз.
 • Неизправности вследствие на модификация или трансформация на системи, агрегати и каросерия, извършени от неупълномощени от KIA лица и сервизи.
 • Последици от монтиране на части по автомобила не потвърдени от Конструктора.
 • Неизправности вследствие на неспазване на сервизните и гаранционни условия, неправилна експлоатация, неправилно поддържане и небрежност от страна на собственика и/или ползвателя на автомобила, на необичайна експлоатация и претоварване на автомобила, управление по изключително лоши пътища с дупки и препятствия, участие на автомобила в състезания, рали и др.
 • Повреди и/или щети на автомобила, породени от действия и/или събития, като пожар, грабеж, злоумишлени действия на трети лица, експлозия, военни действия, граждански вълнения, непреодолома сила, форсмажорни обстоятелства и др.
 • Повреди и/или щети на автомобила, породени от външни фактори, като наранявания от настилки, от атмосферни условия, повреди, причинени от животни и растения, падащи предмети и тела и др., довели до повреди на покритието автомобила.
 • Повреди и/или щети, дължащи се стихийни бедствия и природни явления, като земетресения, градушки, наводнения, дъждове, бури и др.
 • Корозия на изпускателната система, джантите, хромираните части.
 • Допълнителни разходи от всяко естество, съпътстващи повредата и/или щетата (пътна помощ, транспортни разходи, наемане на превозни средства, хотелски разноски, разходи за ресторант, престой и/или загуба на доход и/или печалба, пропуснати ползи и др.).
 • Загуби, пропуснати ползи и допълнителни разходи, свързани с времето за отстраняване на повредата (престой и/или загуба на доход и/или печалба, неустойки, лишаване от ползване, загуба на наем, провалене на пътувания и командировки, невъзможност за транспортиране на хора, стока или материали и др.)
 • Аксесоари.